Program Cap3 usedAssembly results:

Number of segment pairs = 42; number of pairwise comparisons = 13
'+' means given segment; '-' means reverse complement

Overlaps      Containments No. of Constraints Supporting Overlap
Contig 1: might be a intronless cDNA
Contig 2: might contain a intron
******************* Contig 1 ********************
ANL_B3-4_1700REV_01.AB1+
          ANL_ALS008_UNI_- is in ANL_B3-4_1700REV_01.AB1+
ANL_B3-4_290REV_06.AB1+
******************* Contig 2 ********************
ANL_B3-6_290REV_14.AB1-
ANL_B3-1_290REV_13.AB1-
ANL_B3-1_870REV_02.AB1+
          ANL_B3-6_870REV_01.AB1+ is in ANL_B3-1_870REV_02.AB1+

DETAILED DISPLAY OF CONTIGS
******************* Contig 1 ********************>Contig1_rev
CCCAGCTGCAATTCCGNTCGCTTGCTGTCCATAAACCGCCCCAGTCTAGCTATCGCCATG
TAACCCACTGCAAGNTACCTGCTTTCTCTTGCGCTTGCGTTTTCCTTGTCCAGATAGCCC
AGTAGCTGACATTCATCCGGGGTCAGCACCGTTCTGCGGACTGGCTTCTACGTGTTCCGC
TTCCTTTAGCAGCCCTTGCGCCCTGAATTTTGTTAAAATTCGCGTNAATTTTTGTTAAAT
CAGCTCATTTTTTAACCAATAGGCCGAAATCGGCAAAATCCCTTATAAATCAAAAGAATA
GACCGAGATAGGGTTGAGTGTTGTTCCAGTTTGGAACAAGAGTCCACTATTAAAGAACGT
GGACTCCAACGTCAAAGGGCGAAAAACCGTCTATCAGGGCGATGGCCCACTACGTGAACC
ATCACCCTAATCAAGTTTTTTGGGGTCGAGGTGCCGTAAAGCACTAAATCGGAACCCTAA
AGGGAGCCCCCGATTTAGAGCTTGACGGGGAAAGCCGGCGAACGTGGCGAGAAAGGAAGG
GAAGAAAGCGAAAGGAGCGGGCGCTAGGGCGCTGGCAAGTGTAGCGGTCACGCTGCGCGT
AACCACCACACCCGCCGCGCTTAATGCGCCGCTACAGGGCGCGTCCATTCGCCATTCAGG
CTGCGCAACTGTTGGGAAGGGCGATCGGTGCGGGCCTCTTCGCTATTACGCCAGCTGGCG
AAAGGGGGATGTGCTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGA
CGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATTGTAATACGACTCACTATAGGGCGAATTGGGCCCT
CTAGATGCATGCTCGAGCGGCCGCCAGTGTGATGGATATCTGCAGAATTCGCCCTTCGGT
GTCTGTGTTTTGCTGGAATTGGTTAAATGGGTTTTTGTATAGCTTAAGAGAAGCAGGAAA
TGTTTCGAAAGAGAAAAGATATTAGTAGAAGAGTTAAGACTTGGGAAAATAAAATTGACA
CCTTCCTGTTTCAGGAAACATTTTTGTATAGCAGCTTGTTTAATGCCAAACTAAATCAAA
GCTAAACAAATGAAAAGCCGCCTGAGAAGAAAGGCCTGTCATCTGTCACCAAGAGCAATG
GGCTTCTCAATATCACCTTTAAATATGACAACTGCACTCCTTACCTGAATTCAGTGGGAA
AGCATGTGATTGGAGATGTGCAGAATATAACAATCAGTCAGTATGCATGTTATGAACAAG
TTGCAGTCACAATACTTTGGACAGCAAATGCCATTGGGATTGAATACCTGAGAGGATTCC
GTGTAATACTTGAAGAGTTAAAATCAGAGGGAAGGCAATGTCAGCAGATGGTTTTAAGAG
ATCCAAAGCAGCTCAGCCCAAGTTTTAAAAGAACAGGAATGGAATCCAATCCCTTTGCAA
ATCTGAAGTTTGAAACAGATTACTTTGTCAAGATTGTGCCTTTTCCTTCCATTAAAAATG
AAAGTAATTATCACCCATTCTTTTTCCGAACTCGGCCATGTGAATTATTGCTACAGCCCG
AAAACCTCATCTGCAAACCTTACTGGAAGCCACGGAATCTGAATGTTACCCAGCAGGGTT
TTAATATGCAAGTGTCTTTTGATCATGCTCCCCACCACTTTGGATTTAGATATTACTTTC
TTCACTACAAACTGAAGCATGAAGGGCCATTCAAGCAAAAGACCTGCAAACAGGATCAAA
ACACAGATACTACAAGTTGTATTCCTTCAGAATGTAACTCCAGGGGATTATATCATGCGA
GCTGGNNCGATGACACTAATACAACAAGAAAAACCAAG


             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ CTTGGTTTTTCTTGTTGTATTAGTGTCATCGNNCCAGCTCGCATGATATAATCCCCTGGA
           ____________________________________________________________
consensus       CTTGGTTTTTCTTGTTGTATTAGTGTCATCGNNCCAGCTCGCATGATATAATCCCCTGGA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ GTTACATTCTGAAGGAATACAACTTGTAGTATCTGTGTTTTGATCCTGTTTGCAGGTCTT
           ____________________________________________________________
consensus       GTTACATTCTGAAGGAATACAACTTGTAGTATCTGTGTTTTGATCCTGTTTGCAGGTCTT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ TTGCTTGAATGGCCCTTCATGCTTCAGTTTGTAGTGAAGAAAGTAATATCTAAATCCAAA
ANL_ALS008_UNI_-                     GAAGAAAGTA-TATCTAA-TCCAAA
           ____________________________________________________________
consensus       TTGCTTGAATGGCCCTTCATGCTTCAGTTTGTAGTGAAGAAAGTAATATCTAAATCCAAA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ GTTGTGGGGAGCATGATCAAAAGACACTTGCATATTAAAACCCTGCTGGGTAACATTCAG
ANL_ALS008_UNI_-   GTGG-GGGGAGCATGATCAAA-GA-ACTTGCATATTAAA-CCCTGCTGG-TAACATTCAG
           ____________________________________________________________
consensus       GTGGTGGGGAGCATGATCAAAAGACACTTGCATATTAAAACCCTGCTGGGTAACATTCAG

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ ATTCCGTGGCTTCCAGTAAGGTTTGCAGATGAGGTTTTCGGGCTGTAGCAATAATTCACA
ANL_ALS008_UNI_-   AT-CCGTGGNT-CCAGTAAGGTTTGCAGATGAGGTTTTCGGGCTGTAGCAATAATTCACA
           ____________________________________________________________
consensus       ATTCCGTGGCTTCCAGTAAGGTTTGCAGATGAGGTTTTCGGGCTGTAGCAATAATTCACA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ TGGCCGAGTTCGGAAAAAGAATGGGTGATAATTACTTTCATTTTTAATGGAAGGAAAAGG
ANL_ALS008_UNI_-   TG-CCGAGTTCGGAAAAAGAATGG-TGATAATTACTTTCATTTTTAATGNAAGGAAAAGG
           ____________________________________________________________
consensus       TGGCCGAGTTCGGAAAAAGAATGGGTGATAATTACTTTCATTTTTAATGGAAGGAAAAGG

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ CACAATCTTGACAAAGTAATCTGTTTCAAACTTCAGATTTGCAAAGGGATTGGATTCCAT
ANL_ALS008_UNI_-   CACAATCTTGACAAAGTAATCTGTTTCAAACTTCAGATTTGCAAAGGGATTGGATTCCAT
           ____________________________________________________________
consensus       CACAATCTTGACAAAGTAATCTGTTTCAAACTTCAGATTTGCAAAGGGATTGGATTCCAT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ TCCTGTTCTTTTAAAACTTGGGCTGAGCTGCTTTGGATCTCTTAAAACCATCTGCTGACA
ANL_ALS008_UNI_-   TCCTGTTCTTTTAAAACTTGGGCTGAGCTGCTTTGGATCTCTTAAAACCATCTGCTGACA
           ____________________________________________________________
consensus       TCCTGTTCTTTTAAAACTTGGGCTGAGCTGCTTTGGATCTCTTAAAACCATCTGCTGACA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ TTGCCTTCCCTCTGATTTTAACTCTTCAAGTATTACACGGAATCCTCTCAGGTATTCAAT
ANL_ALS008_UNI_-   TTGCCTTCCCTCTGATTTTAACTCTTCAAGTATTACACGGAATCCTCTCAGGTATTCAAT
           ____________________________________________________________
consensus       TTGCCTTCCCTCTGATTTTAACTCTTCAAGTATTACACGGAATCCTCTCAGGTATTCAAT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ CCCAATGGCATTTGCTGTCCAAAGTATTGTGACTGCAACTTGTTCATAACATGCATACTG
ANL_ALS008_UNI_-   CCCAATGGCATTTGCTGTCCAAAGTATTGTGACTGCAACTTGTTCATAACATGCATACTG
           ____________________________________________________________
consensus       CCCAATGGCATTTGCTGTCCAAAGTATTGTGACTGCAACTTGTTCATAACATGCATACTG

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ ACTGATTGTTATATTCTGCACATCTCCAATCACATGCTTTCCCACTGAATTCAGGTAAGG
ANL_ALS008_UNI_-   ACTGATTGTTATATTCTGCACATCTCCAATCACATGCTTTCCCACTGAATTCAGGTAAGG
           ____________________________________________________________
consensus       ACTGATTGTTATATTCTGCACATCTCCAATCACATGCTTTCCCACTGAATTCAGGTAAGG

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ AGTGCAGTTGTCATATTTAAAGGTGATATTGAGAAGCCCATTGCTCTTGGTGACAGATGA
ANL_ALS008_UNI_-   AGTGCAGTTGTCATATTTAAAGGTGATATTGAGAAGCCCATTGCTCTTGGTGACAGATGA
ANL_B3-4_290REV_06.A+               TTGAGAAGCCCATTGCTCTTGGTGACAGATGA
           ____________________________________________________________
consensus       AGTGCAGTTGTCATATTTAAAGGTGATATTGAGAAGCCCATTGCTCTTGGTGACAGATGA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ CAGGCCTTTCTTCTCAGGCGGCTTTTCATTTGTTTAGCTTTGATTTAGTTTGGCATTAAA
ANL_ALS008_UNI_-   CAGGCCTTTCTTCTCAGGCGGCTTTTCATTTGTTTAGCTTTGATTTAGTTTGGCATTAAA
ANL_B3-4_290REV_06.A+ CAGGCCTTTCTTCTCAGGCGGCTTTTCATTTGTTTAGCTTTGATTTAGTTTGGCATTAAA
           ____________________________________________________________
consensus       CAGGCCTTTCTTCTCAGGCGGCTTTTCATTTGTTTAGCTTTGATTTAGTTTGGCATTAAA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ CAAGCTGCTATACAAAAATGTTTCCTGAAAACAGGAAGGTGTCAATTTTATTTTCCCA-G
ANL_ALS008_UNI_-   CAAGCTGCTATACAAAAATGTTTCCTGAAA-CAGGAAGGTGTCAATTTTATTTTCCCAAG
ANL_B3-4_290REV_06.A+ CAAGCTGCTATACAAAAATGTTTCCTGAAA-CAGGAAGGTGTCAATTTTATTTTCCCAAG
           ____________________________________________________________
consensus       CAAGCTGCTATACAAAAATGTTTCCTGAAA-CAGGAAGGTGTCAATTTTATTTTCCCAAG

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ TCTTAACTCTTCTACTAATATCTTTTCTCTTTCGAA-CATTTCCTGCTTCTCTTAAGCTA
ANL_ALS008_UNI_-   TCTTAACTCTTCTACTAATATCTTTTCTCTTTCGAAACATTTCCTGCTTCTCTTAAGCTA
ANL_B3-4_290REV_06.A+ TCTTAACTCTTCTACTAATATCTTTTCTCTTTCGAAACATTTCCTGCTTCTCTTAAGCTA
           ____________________________________________________________
consensus       TCTTAACTCTTCTACTAATATCTTTTCTCTTTCGAAACATTTCCTGCTTCTCTTAAGCTA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ TACAAAA-CCCATTTANCCA-TTCCAGCAAAACACAGACACCGAAGGGCGA-TTCTGCAG
ANL_ALS008_UNI_-   TACAAAAACCCATTTAACCAATTCCAGCAAAACACAGACACCGAAGGGCGAATTCTGCAG
ANL_B3-4_290REV_06.A+ TACAAAAACCCATTTAACCAATTCCAGCAAAACACAGACACCGAAGGGCGAATTCTGCAG
           ____________________________________________________________
consensus       TACAAAAACCCATTTAACCAATTCCAGCAAAACACAGACACCGAAGGGCGAATTCTGCAG

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ ATATCCATCACACTGGCGGCCGCTCGAGC-TGCATCTAGANGGCCNA-TTCGCC-TATAG
ANL_ALS008_UNI_-   ATATCCATCACACTGGCGGCCGCTCGAGCATGCATCTAGAGGGCC        
ANL_B3-4_290REV_06.A+ ATATCCATCACACTGGCGGCCGCTCGAGCATGCATCTAGAGGGCCCAATTCGCCCTATAG
           ____________________________________________________________
consensus       ATATCCATCACACTGGCGGCCGCTCGAGCATGCATCTAGAGGGCCCAATTCGCCCTATAG

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_1700REV_01.+ TGAGTCGNATTACAAT                      
ANL_B3-4_290REV_06.A+ TGAGTCGTATTACAATTCACTGGCCGTCGTTTTACAACGTCGTGACTGGGAAAACCCTGG
           ____________________________________________________________
consensus       TGAGTCGTATTACAATTCACTGGCCGTCGTTTTACAACGTCGTGACTGGGAAAACCCTGG

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_290REV_06.A+ CGTTACCCAACTTAATCGCCTTGCAGCACATCCCCCTTTCGCCAGCTGGCGTAATAGCGA
           ____________________________________________________________
consensus       CGTTACCCAACTTAATCGCCTTGCAGCACATCCCCCTTTCGCCAGCTGGCGTAATAGCGA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_290REV_06.A+ AGAGGCCCGCACCGATCGCCCTTCCCAACAGTTGCGCAGCCTGAATGGCGAATGGACGCG
           ____________________________________________________________
consensus       AGAGGCCCGCACCGATCGCCCTTCCCAACAGTTGCGCAGCCTGAATGGCGAATGGACGCG

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_290REV_06.A+ CCCTGTAGCGGCGCATTAAGCGCGGCGGGTGTGGTGGTTACGCGCAGCGTGACCGCTACA
           ____________________________________________________________
consensus       CCCTGTAGCGGCGCATTAAGCGCGGCGGGTGTGGTGGTTACGCGCAGCGTGACCGCTACA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_290REV_06.A+ CTTGCCAGCGCCCTAGCGCCCGCTCCTTTCGCTTTCTTCCCTTCCTTTCTCGCCACGTTC
           ____________________________________________________________
consensus       CTTGCCAGCGCCCTAGCGCCCGCTCCTTTCGCTTTCTTCCCTTCCTTTCTCGCCACGTTC

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_290REV_06.A+ GCCGGCTTTCCCCGTCAAGCTCTAAATCGGGGGCTCCCTTTAGGGTTCCGATTTAGTGCT
           ____________________________________________________________
consensus       GCCGGCTTTCCCCGTCAAGCTCTAAATCGGGGGCTCCCTTTAGGGTTCCGATTTAGTGCT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_290REV_06.A+ TTACGGCACCTCGACCCCAAAAAACTTGATTAGGGTGATGGTTCACGTAGTGGGCCATCG
           ____________________________________________________________
consensus       TTACGGCACCTCGACCCCAAAAAACTTGATTAGGGTGATGGTTCACGTAGTGGGCCATCG

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_290REV_06.A+ CCCTGATAGACGGTTTTTCGCCCTTTGACGTTGGAGTCCACGTTCTTTAATAGTGGACTC
           ____________________________________________________________
consensus       CCCTGATAGACGGTTTTTCGCCCTTTGACGTTGGAGTCCACGTTCTTTAATAGTGGACTC

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_290REV_06.A+ TTGTTCCAAACTGGAACAACACTCAACCCTATCTCGGTCTATTCTTTTGATTTATAAGGG
           ____________________________________________________________
consensus       TTGTTCCAAACTGGAACAACACTCAACCCTATCTCGGTCTATTCTTTTGATTTATAAGGG

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_290REV_06.A+ ATTTTGCCGATTTCGGCCTATTGGTTAAAAAATGAGCTGATTTAACAAAAATTNACGCGA
           ____________________________________________________________
consensus       ATTTTGCCGATTTCGGCCTATTGGTTAAAAAATGAGCTGATTTAACAAAAATTNACGCGA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_290REV_06.A+ ATTTTAACAAAATTCAGGGCGCAAGGGCTGCTAAAGGAAGCGGAACACGTAGAAGCCAGT
           ____________________________________________________________
consensus       ATTTTAACAAAATTCAGGGCGCAAGGGCTGCTAAAGGAAGCGGAACACGTAGAAGCCAGT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_290REV_06.A+ CCGCAGAACGGTGCTGACCCCGGATGAATGTCAGCTACTGGGCTATCTGGACAAGGAAAA
           ____________________________________________________________
consensus       CCGCAGAACGGTGCTGACCCCGGATGAATGTCAGCTACTGGGCTATCTGGACAAGGAAAA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_290REV_06.A+ CGCAAGCGCAAGAGAAAGCAGGTANCTTGCAGTGGGTTACATGGCGATAGCTAGACTGGG
           ____________________________________________________________
consensus       CGCAAGCGCAAGAGAAAGCAGGTANCTTGCAGTGGGTTACATGGCGATAGCTAGACTGGG

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-4_290REV_06.A+ GCGGTTTATGGACAGCAAGCGANCGGAATTGCAGCTGGG
           ____________________________________________________________
consensus       GCGGTTTATGGACAGCAAGCGANCGGAATTGCAGCTGGG

******************* Contig 2 ********************
             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- TTAATGGTTTTGAAGCTTAGAGAGCAGAAATTTNGAAGNGAAAGATATAGTAGGAGAGTA
           ____________________________________________________________
consensus       TTAATGGTTTTGAAGCTTAGAGAGCAGAAATTTNGAAGNGAAAGATATAGTAGGAGAGTA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- AGACTNGGAAATAAAATGACCCTTC-TGTTCAGGAACATTTTTGTATAGCAGCTTGTTAA
ANL_B3-1_290REV_13.A-     AAATAAANTGACNCTTCCTGTTCAGAAAC-TTTTTGTATAGCAGCT-GTTAA
           ____________________________________________________________
consensus       AGACTNGGAAATAAAATGACCCTTCCTGTTCAGAAACATTTTTGTATAGCAGCTTGTTAA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- TGCCNAACTAAATCAAAGCTAACAAATGAAA-GCCGCCTGAGAAGAAAGTGAGGTTACAA
ANL_B3-1_290REV_13.A- TGCCAAACTAA-TCAAAGCTAANCAATGAAAAGCCGCCTGAGAAGAAAGTGAGNTNNNAA
           ____________________________________________________________
consensus       TGCCAAACTAAATCAAAGCTAACAAATGAAAAGCCGCCTGAGAAGAAAGTGAGGTTACAA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- AAATGACTTCCAAGGATGCTGTTAAGATCTGCTTTGCTTTTGTCTTTGTATGCTATTTGT
ANL_B3-1_290REV_13.A- AA-TGACTTCCAAGGATGCTGT-AAGATCTGCTTTGCTTTGTTCTT-GTATGCTATTTGT
           ____________________________________________________________
consensus       AAATGACTTCCAAGGATGCTGTTAAGATCTGCTTTGCTTTGGTCTTTGTATGCTATTTGT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- ATCTTTTCTAAGGTGACTTCACTCCTACTTTATTTT-CTCTCTAACCACTTGACCATGAG
ANL_B3-1_290REV_13.A- ATCTTTTCTAAGGTGACTTCACTCCTACTTTATTTTTCTCTCTAACCACTTGACCATGAG
           ____________________________________________________________
consensus       ATCTTTTCTAAGGTGACTTCACTCCTACTTTATTTTTCTCTCTAACCACTTGACCATGAG

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- ATGCAGTGCATGTTTATGCGATTCTGACAGTGCCTGCTTACAGTTGGAGTCCTCTAATAC
ANL_B3-1_290REV_13.A- ATGCAGTGCATGTTTATGCGATTCTGACAGTGCCTGCTTACAGTTGGAGTCCTCTAATAC
           ____________________________________________________________
consensus       ATGCAGTGCATGTTTATGCGATTCTGACAGTGCCTGCTTACAGTTGGAGTCCTCTAATAC

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- TATTAACTGCTTCTCTTTATGTTGTAGTGGTAAACCAGATATAAACACAATTCCATGAAA
ANL_B3-1_290REV_13.A- TATTAACTGCTTCTCTTTATGTTGTAGTGGTAAACCAGATATAAACACAATTCCATGAAA
           ____________________________________________________________
consensus       TATTAACTGCTTCTCTTTATGTTGTAGTGGTAAACCAGATATAAACACAATTCCATGAAA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- AAGGGTAGTGGTGTGCTTCTTGTTTGCTTTTTTAGATAATGGATATTTGCATTTCAAGAA
ANL_B3-1_290REV_13.A- AAGGGTAGTGGTGTGCTTCTTGTTTGCTTTTTTAGATAATGGATATTTGCATTTCAAGAA
           ____________________________________________________________
consensus       AAGGGTAGTGGTGTGCTTCTTGTTTGCTTTTTTAGATAATGGATATTTGCATTTCAAGAA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- ATGATATTCCCCCCATGAGACTCAGTGTTACAGTTTTGAATGCTGTGCCTTGCATTTTGT
ANL_B3-1_290REV_13.A- ATGATATTCCCCCCATGAGACTCAGTGTTACAGTTTTGAATGCTGTGCCTTGCATTTTGT
           ____________________________________________________________
consensus       ATGATATTCCCCCCATGAGACTCAGTGTTACAGTTTTGAATGCTGTGCCTTGCATTTTGT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- GTTTCAAAAACGACTTCAGTGTGTTCTGAAAGGCACTGCGACCCCTGAAGTCCTGTGCTC
ANL_B3-1_290REV_13.A- GTTTCAAAAACGACTTCAGTGTGTTCTGAAAGGCACTGCGACCCCTGAAGTCCTGTGCTC
           ____________________________________________________________
consensus       GTTTCAAAAACGACTTCAGTGTGTTCTGAAAGGCACTGCGACCCCTGAAGTCCTGTGCTC

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- TTTTGTAGGACAGCACTCATCAGCTCACAGAGGTGTTTAAATTCCTCTCGGAGGGCATTG
ANL_B3-1_290REV_13.A- TTTTGTAGGACAGCACTCATCAGCTCACAGAGGTGTTTAAATTCCTCTCGGAGGGCATTG
ANL_B3-1_870REV_02.A+                    AATTCCTCTCGGAGGGCATTG
ANL_B3-6_870REV_01.A+                    AATTCCTCTCGGAGGGCATTG
           ____________________________________________________________
consensus       TTTTGTAGGACAGCACTCATCAGCTCACAGAGGTGTTTAAATTCCTCTCGGAGGGCATTG

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- GGGCGGTTCTGATGGCACCTTAGTTCCTGTGACATTGAGCAAGACGTGGTGTGTTTTGAT
ANL_B3-1_290REV_13.A- GGGCGGTTCTGATGGCACCTTAGTTCCTGTGACATTGAGCAAGACGTGGTGTGTTTTGAT
ANL_B3-1_870REV_02.A+ GGGCGGTTCTGATGGCACCTTAGTTCCCNTGACATTGAGCAAGACGTGGTGTGTTTTGAT
ANL_B3-6_870REV_01.A+ GGGCGGGTCTGATGGCACCTTAGTTCCCNTGACATTGAGCAAGACGTGGTGTGTTTTGAT
           ____________________________________________________________
consensus       GGGCGGTTCTGATGGCACCTTAGTTCCCGTGACATTGAGCAAGACGTGGTGTGTTTTGAT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- AATATTTGAGAAAATATTATAAAATGTTTGATCAAAACAGTGGCCTATATGGAAGAATGG
ANL_B3-1_290REV_13.A- AATATTTGAGAAAATATTATAAAATGTTTGATCAAAACAGTGGCCTATATGGAAGAATGG
ANL_B3-1_870REV_02.A+ AATATTTGAGAAAATATTATAAAATGTTTGATCAAAACAGTGGCCTATATGGAAGAATGG
ANL_B3-6_870REV_01.A+ AATATTTGAGAAAATATTATAAAATGTTTGATCAAAACAGTGGCCTATATGGAAGAATGG
           ____________________________________________________________
consensus       AATATTTGAGAAAATATTATAAAATGTTTGATCAAAACAGTGGCCTATATGGAAGAATGG

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- ACTTCCGCAGTATACACGCCTACTGTAGGTTGCTCCAAAAGTAATGCCTCCTATTTATTT
ANL_B3-1_290REV_13.A- ACTTCCGCAGTATACACGCCTACTGTAGGTTGCTCCAAAAGTAATGCCTCCTATTTATTT
ANL_B3-1_870REV_02.A+ ACTTCCGCAGTATACACGCCTACTGTAGGTTGCTCCAAAAGTAATGCCTCCTATTTATTT
ANL_B3-6_870REV_01.A+ ACTTCCGCAGTATACACGCCTACTGTAGGTTGCTCCAAAAGTAATGCCTCCTATTTATTT
           ____________________________________________________________
consensus       ACTTCCGCAGTATACACGCCTACTGTAGGTTGCTCCAAAAGTAATGCCTCCTATTTATTT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- CCACAGAAACTATAACGGCTACAAAGAGCACAGTAACATTATTTGATAGAGCAAATTACC
ANL_B3-1_290REV_13.A- CCACAGAAACTATAACGGCTACAAAGAGCACAGTAACATTATTTGATAGAGCAAATTACC
ANL_B3-1_870REV_02.A+ CCACAGAAACTATAACGGCTACAAAGAGCACAGTAACATTATTTGATAGAGCAAATTACC
ANL_B3-6_870REV_01.A+ CCACAGAAACTATAACGGCTACAAAGAGCACAGTAACATTATTTGATAGAGCAAATTACC
           ____________________________________________________________
consensus       CCACAGAAACTATAACGGCTACAAAGAGCACAGTAACATTATTTGATAGAGCAAATTACC

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- AGCTACAGAATGCTGTTTTCCAACACAGTCCCTTAGCAATGTTATGCTGGGAATGTTGAT
ANL_B3-1_290REV_13.A- AGCTACAGAATGCTGTTTTCCAACACAGTCCCTTAGCAATGTTATGCTGGGAATGTTGAT
ANL_B3-1_870REV_02.A+ AGCTACAGAATGCTGTTTTCCAACACAGTCCCTTAGCAATGTTATGCTGGGAATGTTGAT
ANL_B3-6_870REV_01.A+ AGCTACAGAATGCTGTTTTCCAACACAGTCCCTTAGCAATGTTATGCTGGGAATGTTGAT
           ____________________________________________________________
consensus       AGCTACAGAATGCTGTTTTCCAACACAGTCCCTTAGCAATGTTATGCTGGGAATGTTGAT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- GGCAGGAATATGCAACCTGGTCTGTCACTGCTTGTGCTCAGATTGTCTGACTGATGGTGT
ANL_B3-1_290REV_13.A- GGCAGGAATATGCAACCTGGTCTGTCACTGCTTGTGCTCAGATTGTCTGACTGATGGTGT
ANL_B3-1_870REV_02.A+ GGCAGGAATATGCAACCTGGTCTGTCACTGCTTGTGCTCAGATTGTCTGACTGATGGTGT
ANL_B3-6_870REV_01.A+ GGCAGGAATATGCAACCTGGTCTGTCACTGCTTGTGCTCAGATTGTCTGACTGATGGTGT
           ____________________________________________________________
consensus       GGCAGGAATATGCAACCTGGTCTGTCACTGCTTGTGCTCAGATTGTCTGACTGATGGTGT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- GTTAAACAGAAGGAAAAAAAAAACAAACAATGAGTTCTGTCACTGTCCAAAACACTACTT
ANL_B3-1_290REV_13.A- GTTAAACAGAAGGAAAAAAAAAACAAACAATGAGTTCTGTCACTGTCCAAAACACTACTT
ANL_B3-1_870REV_02.A+ GTTAAACAGAAGGAAAAAAAAAACAAACAATGAGTTCTGTCACTGTCCAAAACACTACTT
ANL_B3-6_870REV_01.A+ GTTAAACAGAAGGAAAAAAAAAACAAACAATGAGTTCTGTCACTGTCCAAAACACTACTT
           ____________________________________________________________
consensus       GTTAAACAGAAGGAAAAAAAAAACAAACAATGAGTTCTGTCACTGTCCAAAACACTACTT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- ACAAAGAAGGAATGATTAACATTTTTTTTTTAATTCACATTATTTTCTTGATATTTGTCT
ANL_B3-1_290REV_13.A- ACAAAGAAGGAATGATTAACATTTTTTTTTTAATTCACATTATTTTCTTGATATTGGTCT
ANL_B3-1_870REV_02.A+ ACAAAGAAGGAATGATTAACATTTTTTTTTTAATTCACATTATTTTCTTGATATTTCTCT
ANL_B3-6_870REV_01.A+ ACAAAGAAGGAATGATTAACATTTTTTTTTTAATTCACATTATTTTCTTGATATTTCTCT
           ____________________________________________________________
consensus       ACAAAGAAGGAATGATTAACATTTTTTTTTTAATTCACATTATTTTCTTGATATTTCTCT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-6_290REV_14.A- ACAGGGCCTGTCATCTGTCACCAAGAGCAATGGGCTTCTCAA         
ANL_B3-1_290REV_13.A- ACAGGGCCTGTCATCTGTCACCAAGAGCAATGGGCTTCTCAA         
ANL_B3-1_870REV_02.A+ ACAGGGCCTGTCATCTGTCACCAAGAGCAATGGGCTTCTCAATATCACCTTTAAATATGA
ANL_B3-6_870REV_01.A+ ACAGGGCCTGTCATCTGTCACCAAGAGCAATGGGCTTCTCAATATCACCTTTAAATATGA
           ____________________________________________________________
consensus       ACAGGGCCTGTCATCTGTCACCAAGAGCAATGGGCTTCTCAATATCACCTTTAAATATGA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-1_870REV_02.A+ CAACTGCACTCCTTACCTGAATTCAGTGGGAAAGCATGTGATTGGAGATGTGCAGAATAT
ANL_B3-6_870REV_01.A+ CAACTGCACTCCTTACCTGAATTCAGTGGGAAAGCATGTGATTGGAGATGTGCAGAATAT
           ____________________________________________________________
consensus       CAACTGCACTCCTTACCTGAATTCAGTGGGAAAGCATGTGATTGGAGATGTGCAGAATAT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-1_870REV_02.A+ AACAATCAGTCAGTATGCATGTTATGAACAAGTTGCAGTCACAATACTTTGGACAGCAAA
ANL_B3-6_870REV_01.A+ AACAATCAGTCAGTATGCATGTTATGAACAAGTTGCAGTCACAATACTTTGGACAGCAAA
           ____________________________________________________________
consensus       AACAATCAGTCAGTATGCATGTTATGAACAAGTTGCAGTCACAATACTTTGGACAGCAAA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-1_870REV_02.A+ TGCCATTGGGATTGAATACCTGAGAGGATTCCGTGTAATACTTGAAGAGTTAAAATCAGA
ANL_B3-6_870REV_01.A+ TGCCATTGGGATTGAATACCTGAGAGGATTCCGTGTAATACTTGAAGAGTTAAAATCAGA
           ____________________________________________________________
consensus       TGCCATTGGGATTGAATACCTGAGAGGATTCCGTGTAATACTTGAAGAGTTAAAATCAGA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-1_870REV_02.A+ GGGAAGGCAATGTCAGCAGATGGTTTTAAGAGATCCAAAGCAGCTCAGCCCAAGTTTTAA
ANL_B3-6_870REV_01.A+ GGGAAGGCAATGTCAGCAGATGGTTTTAAGAGATCCAAAGCAGCTCAGCCCAAGTTTTAA
           ____________________________________________________________
consensus       GGGAAGGCAATGTCAGCAGATGGTTTTAAGAGATCCAAAGCAGCTCAGCCCAAGTTTTAA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-1_870REV_02.A+ AAGAACAGGAATGGAATCCAATCCCTTTGCAA-TCTGAAGTTTGAAACAGATTACTTTGT
ANL_B3-6_870REV_01.A+ AAGAACAGGAATGGAATCCAATCCCTTTGCAAATCTGAAGTTTGAAACAGATTACTTTGT
           ____________________________________________________________
consensus       AAGAACAGGAATGGAATCCAATCCCTTTGCAAATCTGAAGTTTGAAACAGATTACTTTGT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-1_870REV_02.A+ CAAGATTGTGCCTTTTCCTTCCATTAAAAAATGAAAGTAATTATCACCCATTCTTTTTCC
ANL_B3-6_870REV_01.A+ CAAGATTGTGCCTTTTCCTTCCATTAAAA--TGAAAGTAATTATCACCCATTCTTTTTCC
           ____________________________________________________________
consensus       CAAGATTGTGCCTTTTCCTTCCATTAAAAAATGAAAGTAATTATCACCCATTCTTTTTCC

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-1_870REV_02.A+ GAACTCGGCCATGTGATT-ATTGCTACAGCCAGAAAACCTCATCTGCAAACCTTACTGGA
ANL_B3-6_870REV_01.A+ GAACTCGGCCATGTGATTTATTGCTACAGCCAGAAAACCTCATCTGCAAACCTTACTGGA
           ____________________________________________________________
consensus       GAACTCGGCCATGTGATTTATTGCTACAGCCAGAAAACCTCATCTGCAAACCTTACTGGA

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-1_870REV_02.A+ AGCCACGGAATCTGAATGTTACCCAGCAGGGTTTNATATGCAAGTGTCTTTTGATCATGC
ANL_B3-6_870REV_01.A+ AGCCACGGAATCTGAATGTTACC-AGCAGGGTTTNATATGCAAGTGTCTTTTGATCATGC
           ____________________________________________________________
consensus       AGCCACGGAATCTGAATGTTACCCAGCAGGGTTTNATATGCAAGTGTCTTTTGATCATGC

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-1_870REV_02.A+ TCCCACAACTTTNGGATTAGATATNACTTTNTCACTACAAACTGAAGCATGAAGGGCNTT
ANL_B3-6_870REV_01.A+ TCCCCCAACTT--GGATTTAAAATTACTTCNTCACTACAA-CTGAAGCATGA    
           ____________________________________________________________
consensus       TCCCACAACTTTNGGATTAAAAATTACTTCNTCACTACAAACTGAAGCATGAAGGGCNTT

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-1_870REV_02.A+ CAGCAAAAGACCTGCAACAGGTATGTCCTGTGTATGCGACTCTCAAGCAGAAACTCATTC
           ____________________________________________________________
consensus       CAGCAAAAGACCTGCAACAGGTATGTCCTGTGTATGCGACTCTCAAGCAGAAACTCATTC

             .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
ANL_B3-1_870REV_02.A+ CATGGA
           ____________________________________________________________
consensus       CATGGA

Singletons
Contigs
>Contig1 CTTGGTTTTTCTTGTTGTATTAGTGTCATCGNNCCAGCTCGCATGATATAATCCCCTGGA GTTACATTCTGAAGGAATACAACTTGTAGTATCTGTGTTTTGATCCTGTTTGCAGGTCTT TTGCTTGAATGGCCCTTCATGCTTCAGTTTGTAGTGAAGAAAGTAATATCTAAATCCAAA GTGGTGGGGAGCATGATCAAAAGACACTTGCATATTAAAACCCTGCTGGGTAACATTCAG ATTCCGTGGCTTCCAGTAAGGTTTGCAGATGAGGTTTTCGGGCTGTAGCAATAATTCACA TGGCCGAGTTCGGAAAAAGAATGGGTGATAATTACTTTCATTTTTAATGGAAGGAAAAGG CACAATCTTGACAAAGTAATCTGTTTCAAACTTCAGATTTGCAAAGGGATTGGATTCCAT TCCTGTTCTTTTAAAACTTGGGCTGAGCTGCTTTGGATCTCTTAAAACCATCTGCTGACA TTGCCTTCCCTCTGATTTTAACTCTTCAAGTATTACACGGAATCCTCTCAGGTATTCAAT CCCAATGGCATTTGCTGTCCAAAGTATTGTGACTGCAACTTGTTCATAACATGCATACTG ACTGATTGTTATATTCTGCACATCTCCAATCACATGCTTTCCCACTGAATTCAGGTAAGG AGTGCAGTTGTCATATTTAAAGGTGATATTGAGAAGCCCATTGCTCTTGGTGACAGATGA CAGGCCTTTCTTCTCAGGCGGCTTTTCATTTGTTTAGCTTTGATTTAGTTTGGCATTAAA CAAGCTGCTATACAAAAATGTTTCCTGAAACAGGAAGGTGTCAATTTTATTTTCCCAAGT CTTAACTCTTCTACTAATATCTTTTCTCTTTCGAAACATTTCCTGCTTCTCTTAAGCTAT ACAAAAACCCATTTAACCAATTCCAGCAAAACACAGACACCGAAGGGCGAATTCTGCAGA TATCCATCACACTGGCGGCCGCTCGAGCATGCATCTAGAGGGCCCAATTCGCCCTATAGT GAGTCGTATTACAATTCACTGGCCGTCGTTTTACAACGTCGTGACTGGGAAAACCCTGGC GTTACCCAACTTAATCGCCTTGCAGCACATCCCCCTTTCGCCAGCTGGCGTAATAGCGAA GAGGCCCGCACCGATCGCCCTTCCCAACAGTTGCGCAGCCTGAATGGCGAATGGACGCGC CCTGTAGCGGCGCATTAAGCGCGGCGGGTGTGGTGGTTACGCGCAGCGTGACCGCTACAC TTGCCAGCGCCCTAGCGCCCGCTCCTTTCGCTTTCTTCCCTTCCTTTCTCGCCACGTTCG CCGGCTTTCCCCGTCAAGCTCTAAATCGGGGGCTCCCTTTAGGGTTCCGATTTAGTGCTT TACGGCACCTCGACCCCAAAAAACTTGATTAGGGTGATGGTTCACGTAGTGGGCCATCGC CCTGATAGACGGTTTTTCGCCCTTTGACGTTGGAGTCCACGTTCTTTAATAGTGGACTCT TGTTCCAAACTGGAACAACACTCAACCCTATCTCGGTCTATTCTTTTGATTTATAAGGGA TTTTGCCGATTTCGGCCTATTGGTTAAAAAATGAGCTGATTTAACAAAAATTNACGCGAA TTTTAACAAAATTCAGGGCGCAAGGGCTGCTAAAGGAAGCGGAACACGTAGAAGCCAGTC CGCAGAACGGTGCTGACCCCGGATGAATGTCAGCTACTGGGCTATCTGGACAAGGAAAAC GCAAGCGCAAGAGAAAGCAGGTANCTTGCAGTGGGTTACATGGCGATAGCTAGACTGGGG CGGTTTATGGACAGCAAGCGANCGGAATTGCAGCTGGG >Contig2 TTAATGGTTTTGAAGCTTAGAGAGCAGAAATTTNGAAGNGAAAGATATAGTAGGAGAGTA AGACTNGGAAATAAAATGACCCTTCCTGTTCAGAAACATTTTTGTATAGCAGCTTGTTAA TGCCAAACTAAATCAAAGCTAACAAATGAAAAGCCGCCTGAGAAGAAAGTGAGGTTACAA AAATGACTTCCAAGGATGCTGTTAAGATCTGCTTTGCTTTGGTCTTTGTATGCTATTTGT ATCTTTTCTAAGGTGACTTCACTCCTACTTTATTTTTCTCTCTAACCACTTGACCATGAG ATGCAGTGCATGTTTATGCGATTCTGACAGTGCCTGCTTACAGTTGGAGTCCTCTAATAC TATTAACTGCTTCTCTTTATGTTGTAGTGGTAAACCAGATATAAACACAATTCCATGAAA AAGGGTAGTGGTGTGCTTCTTGTTTGCTTTTTTAGATAATGGATATTTGCATTTCAAGAA ATGATATTCCCCCCATGAGACTCAGTGTTACAGTTTTGAATGCTGTGCCTTGCATTTTGT GTTTCAAAAACGACTTCAGTGTGTTCTGAAAGGCACTGCGACCCCTGAAGTCCTGTGCTC TTTTGTAGGACAGCACTCATCAGCTCACAGAGGTGTTTAAATTCCTCTCGGAGGGCATTG GGGCGGTTCTGATGGCACCTTAGTTCCCGTGACATTGAGCAAGACGTGGTGTGTTTTGAT AATATTTGAGAAAATATTATAAAATGTTTGATCAAAACAGTGGCCTATATGGAAGAATGG ACTTCCGCAGTATACACGCCTACTGTAGGTTGCTCCAAAAGTAATGCCTCCTATTTATTT CCACAGAAACTATAACGGCTACAAAGAGCACAGTAACATTATTTGATAGAGCAAATTACC AGCTACAGAATGCTGTTTTCCAACACAGTCCCTTAGCAATGTTATGCTGGGAATGTTGAT GGCAGGAATATGCAACCTGGTCTGTCACTGCTTGTGCTCAGATTGTCTGACTGATGGTGT GTTAAACAGAAGGAAAAAAAAAACAAACAATGAGTTCTGTCACTGTCCAAAACACTACTT ACAAAGAAGGAATGATTAACATTTTTTTTTTAATTCACATTATTTTCTTGATATTTCTCT ACAGGGCCTGTCATCTGTCACCAAGAGCAATGGGCTTCTCAATATCACCTTTAAATATGA CAACTGCACTCCTTACCTGAATTCAGTGGGAAAGCATGTGATTGGAGATGTGCAGAATAT AACAATCAGTCAGTATGCATGTTATGAACAAGTTGCAGTCACAATACTTTGGACAGCAAA TGCCATTGGGATTGAATACCTGAGAGGATTCCGTGTAATACTTGAAGAGTTAAAATCAGA GGGAAGGCAATGTCAGCAGATGGTTTTAAGAGATCCAAAGCAGCTCAGCCCAAGTTTTAA AAGAACAGGAATGGAATCCAATCCCTTTGCAAATCTGAAGTTTGAAACAGATTACTTTGT CAAGATTGTGCCTTTTCCTTCCATTAAAAAATGAAAGTAATTATCACCCATTCTTTTTCC GAACTCGGCCATGTGATTTATTGCTACAGCCAGAAAACCTCATCTGCAAACCTTACTGGA AGCCACGGAATCTGAATGTTACCCAGCAGGGTTTNATATGCAAGTGTCTTTTGATCATGC TCCCACAACTTTNGGATTAAAAATTACTTCNTCACTACAAACTGAAGCATGAAGGGCNTT CAGCAAAAGACCTGCAACAGGTATGTCCTGTGTATGCGACTCTCAAGCAGAAACTCATTC CATGGA

You can select a contig and perform one of the following operations:
Blast search with selected contig at IFOM